CASIO

ขอแนะนำ
CASIO ID

วิธีใหม่ในการลงทะเบียนบริการของเรา!

CASIO ID คืออะไร

บริการออนไลน์ของ CASIO Group จะพร้อมใช้งานด้วย ID เดียวด้วยการใช้ระบบการลงทะเบียนแบบใหม่ของเรา
บริการลงทะเบียนทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนเป็น CASIO ID
บัญชีก่อนหน้าของคุณจะถูกแทนที่ด้วย CASIO ID

ID เดียว!

 • Worldwide
  Education
  Website
  (EDU CASIO)
 • สมาชิกผู้สอนของ CASIO
 • ClassPad
  .net

หมายเหตุ: "EDU CASIO", "ClassPad.net" และบริการอื่นๆ จะถูกผนวกรวมกับ “CASIO ID” ตั้งแต่ฤดูหนาวปี 2020

วิธีลงทะเบียน

บัญชีก่อนหน้าของคุณจะถูกแทนที่ด้วย CASIO ID

ขั้นตอนที่ 1

ลงทะเบียน CASIO ID

ขั้นตอนที่ 2

หากคุณมีบัญชีก่อนหน้า

ถ่ายโอนข้อมูลบัญชีก่อนหน้าไปยัง CASIO ID

ถ่ายโอนข้อมูลบัญชีจากที่อยู่อีเมล์ก่อนหน้าที่ลงทะเบียนไว้แล้ว

การลงทะเบียนใหม่

ป้อนข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้งานแต่ละบริการ

หากคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนบริการ ให้ป้อนข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับแต่ละบริการ

ขั้นตอนที่ 3

ตรวจสอบข้อมูลที่ถ่ายโอนไปหรือที่ป้อนเข้าไปใหม่
และทำให้กระบวนการลงทะเบียนเสร็จสิ้น

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คำถามที่พบบ่อย

จะเกิดอะไรขึ้น หากไม่รวม ID เข้าสู่ระบบเข้าด้วยกัน
บัญชีเก่าจะหยุดทำการ ดังนั้นจึงต้องใช้ CASIO ID เพื่อใช้บริการต่างๆ เราขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
ฉันไม่ทราบว่าฉันมีบัญชีเก่าหรือไม่
หลังจากที่คุณได้ลงทะเบียน CASIO ID หน้าจอที่เชื่อมต่อไปยังบัญชีเก่าจะแสดงขึ้น การป้อนทีอยู่อีเมล์ที่คุณเคยใช้งานมาอาจะช่วยตรวจสอบบัญชีเก่าได้
ฉันลืมรหัสผ่านของบัญชีเก่า
เมื่อคุณได้ลงทะเบียน CASIO ID หน้าจอสำหรับเชื่อมต่อบัญชีเก่าจะแสดงขึ้น หลังจากนั้น คุณสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านของ ID เก่าได้
CASIO ID คืออะไร
CASIO ID คือบริการออนไลน์จาก Casio Group เพื่อตรวจสอบลูกค้าอย่างสะดวกและปลอดภัย
การลงทะเบียน Casio ID จะทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์สมาชิกและเข้าถึงบริการออนไลน์ได้ เช่น การดาวน์โหลดแอปและเนื้อหาต่างๆ ทั้งหมดโดยใช้ ID เดียว
ฉันลืมรหัสผ่านของบัญชีสำหรับ CASIO ID
คุณสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านในหน้าจอเข้าสู่ระบบได้
ฉันลงทะเบียน CASIO ID แต่ไม่ได้รับอีเมล์
อีเมล์ที่มี URL อาจถูกบล็อคขึ้นอยู่กับการตั้งค่าตัวกรองอีเมลสแปมของคุณ
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งตัวกรองเพื่ออนุญาตอีเมล์จากที่อยู่อีเมล์ต่อไปนี้
***@casio.co.jp
ฉันไม่รู้วิธีในการถ่ายโอนข้อมูลจากบัญชีเก่า
เมื่อคุณได้ลงทะเบียน CASIO ID หน้าจอสำหรับเชื่อมต่อบัญชีเก่าจะแสดงขึ้น โปรดป้อนที่อยู่อีเมล์และรหัสผ่านจากบัญชีเก่า
มีข้อเสียใดๆ หรือไม่ในการไม่ถ่ายโอนบัญชีของฉัน
คุณจะไม่สามารถนำข้อมูลลูกค้าหรือบริการเรียกเก็บเงินใดๆ จากบัญชีเก่าได้
มีกำหนดวันในการถ่ายโอนบัญชีหรือไม่
เราไม่มีกำหนดวัน แต่บัญชีเก่านั้นไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป ดังนั้นคุณจำเป็นต้องใช้ CASIO ID เพื่อใช้งานบริการ

โปรดติดต่อเราหากคุณมีปัญหาใดๆ กับการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี
คุณมีปัญหาในการถ่ายโอนข้อมูลจากบัญชีก่อนหน้า

ติดต่อเรา